butées à billes

Contacter maintenant

75 mm x 130 mm x 31 mm SKF NUP 2215 ECJ butées à billes

66 mm 0.28
53 mm 2.5 mm

30 mm x 60 mm x 9 mm NSK 52306 butées à billes

140x360x119 FAG
360 100 mm

85 mm x 170 mm x 21 mm FAG 52320 butées à billes

4027 VKBA 827
R140.27 TOYOTA / 4-Runner /

ISO 54213 butées à billes

480 mm 680
500 500 mm

ISB 53212 U 212 butées à billes

55 24 mm
ISO 45

ZEN S51312 butées à billes

61 mm 380 mm
210x380x61 33,279 Kg

AST 51105 butées à billes

125x305x180 CRD-2503
305 mm 180 mm

SKF BTM 100 ATN9/P4CDB butées à billes

20 mm 32x75x20
75 ISO

NTN 51205J butées à billes

300,000 300x460x160
460,000 160,000 mm

ISB 51113 butées à billes

JNS 42,1 kN
42 mm 27 mm

95 mm x 170 mm x 32 mm SKF NJ 219 ECM butées à billes

VKHB 2024 SCANIA / VOLVO
CRAFT CRF-T2ED070 A

NTN 51104 butées à billes

ISO 5,3 mm
34 62 mm
1/12